BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün sevgili öğrencileri, 

2007 yılında kurulan bölümümüzde Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, bireyleri yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla verilen lisans eğitimimizin yanında bölümümüzde 2011yılında Yüksek Lisans programı ve 2014 Doktora programı açılmıştır.
  
Bölümümüzde en son teknoloji ile planlanmış tam donanımlı araştırma ve öğrenci laboratuvarları bulunmakta ve bu laboratuvarlar, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi için kullanılmaktadır. Programda görev alan ve konularında uzman öğretim üyelerimiz ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimleri kapsamında genetik mühendisliği ve biyoteknoloji konusunda nitelikli insan yetiştirecek bir öğretim programı sunulmaktadır.
 
Akademik kadrosu, konusunda deneyimli ve bilime karşı heyecan duyan, yeniliklere açık, güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelere önderlik eden akademisyenlere sahip olan program, her sene artan sayıda proje geliştirmekte ve bu projeler lisans ve lisansüstü öğrencilere bilimsel araştırma faaliyetlerine katılma anlamında önemli fırsatlar sağlamaktadır.
 
Ülkemizde bulunan diğer Moleküler Biyoloji ve Genetik Programları arasında sahip olduğumuz farklılıklar göz önüne alındığında özellikle Lisans eğitimi süresince öğrencilerimize, “Bitirme Projesi” dersi kapsamında tez hazırlama ve “Araştırma Projesi” dersi kapsamında bilimsel proje yapma; öğretim üyelerimizin danışmanlığında, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK vb.) projelerine başvurabilme ve uygulamalarını laboratuvarlarımızda yapabilme imkanı sağlamaktayız. Ayrıca lisans öğrenimi sırasında öğrencilerimiz, sunulan zengin seçmeli dersler ile mezuniyet sonrasındaki akademik ve iş hayatlarında kullanabilecekleri gerekli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olurken aynı zamanda Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulubü’nde aktif rol alarak hem mesleki hem de sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmaktadır.
 
Programımızda yurt içinden ve yurt dışından davet edilen uzman araştırmacı ve akademisyenlerin verdikleri seminerler ile öğrencilerimizin güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip etme ve ERASMUS programı çerçevesinde programın bağlantılı olduğu Avrupa üniversitelerinde eğitim-öğretim görme imkanı sağlamaktayız. Ayrıca başarılı öğrencilerimiz için, çift anadal ve yandal öğrenim olanağı da bulunmaktadır.

Bölümümüzdeki eğitim süreciniz boyunca sizlere başarılar diler ve en iyi dileklerimi sunarım.
 
Prof. Dr. Özge ÇELİK
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı