İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Misyon ve Vizyonu

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Vizyonu;

  • Hızla yükselen yayın grafiği ve düzenlediği bilimsel etkinliklerle, uluslararası atıf indekslerine giren yayınlar sıralamasında ülkemizdeki eşdeğer bölümler arasında ilk 5 içinde yer alan,
  • Yüksek düzeyli eğitim-öğretimi ile üniversite öğrenci adaylarının ilk 3 öncelikleri arasında tercih ettikleri,
  • Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip olan, uluslararası üniversiteleri ile bilimsel işbirlikleri kuran, disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştiren ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir bölüm olmaktır.  

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Misyonu;

  • Uluslararası yükseköğretim sistemiyle bütünleşerek yenilikleri izleyen,
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla araştırma, geliştirme ve üretim ortak paydalarında işbirliği içerisinde bulunarak toplumun sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimine yön veren,
  • Çözüm üretici, girişimci ve ülke sorunlarına duyarlı saygın bir bölüm olmaktır.