Hakkımızda

Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimleri, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını, evrimini, günümüzde ulaştıkları noktadaki genetik ve biyolojik özelliklerini içerir.

Ancak, bu bilimler hayatın özelliklerini belirlemekle sınırlı değildir, aynı zamanda bu bilim dallarının geliştirdiği gen mühendisliği teknikleri biyoteknolojide yeni bir çağın oluşmasına yol açmıştır. Rekombinant aşı ve ilaçlar, genetik hastalıkların erken tanısı ve tedavisi, gen aktarımı yöntemi ile istenilen özellikler kazandırılmış bitki ve hayvanların elde edilmesi gibi konularda gen mühendisliği uygulamaların kapsamı içine girmektedir.

Amaç

Moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye elamanların yetiştirilmesi, özellikle kanser moleküler biyolojisi ve bitki biyoteknolojisi alanlarında araştırmaların yürütülmesi amaçlanmıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün Program Öğretim Amaçları
ÖA-1    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimlerinin çeşitli alt alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmak.
ÖA-2    Etik değerleri özümsemek. 
ÖA-3    Toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedeflemek.
ÖA-4    Araştırma ve geliştirmeye önem vermek
ÖA-5    Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzman bireyler yetiştirmek.