İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Özge ÇELİK Başkan
Prof. Dr. Seyhan ALTUN Üye
Doç. Dr. Pınar Obakan YERLİKAYA Üye
Nergis KONAR Öğrenci Temsilcisi
Arş. Gör. Burcu Ayhan ŞAHİN Raportör
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
31 Aralık 2020 / 2  

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2018 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
26 Temmuz 2018 / 1  
01 Ağustos 2018 / 2  
08 Ağustos 2018 / 3  
17 Ağustos 2018 / 4  
İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2019 Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
11 Mart 2019 / 1  
06 Mayıs 2019 / 2  
21 Ekim 2019 / 3