“Proteomiğin Gereçlerini Kullanarak Yeni Biyomarkerların Aranması: Meme Kanseri İlişkili Örnek Bir Çalışma”

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MOBİGEN), 21 Nisan 2021 Çarşamba günü “Proteomiğin Gereçlerini Kullanarak Yeni Biyomarkerların Aranması: Meme Kanseri İlişkili Örnek Bir Çalışma” başlıklı e-seminer düzenledi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kasap’ın konuşmacı olduğu etkinliğe; MOBİGEN öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden alanda çalışan akademisyenler de katıldı. CATS üzerinden gerçekleştirilen seminerin moderatörlük görevini, Dr. Öğr. Üyesi Alp Ayan üstlendi. Sunum kapsamında, kanser tanısında son derece önemli olan biyomarker teknolojilerinin güncel proteomik tekniklerle birlikte kullanımının sağladığı avantajlar değerlendirildi.

ranskriptomik verilerin protein profilleri hakkında doğru bilgiler vermedikleri, bu yüzden de proteomik çalışmaların sahip olduğu önem, literatürde bulunan çalışmalardan örnekler gösterilerek açıklandı. Son olarak proteomik tekniklerin dünyadaki son durumları ve gelecekleri hakkındaki fikirler de tartışıldı.

Etkinliğin tekrarını izlemek için…